Voucher do wykorzystania w Grand Hotel Boutique ****

Voucher kwotowy może być wykorzystany do opłacenia całości lub części wartości zakładanej rezerwacji.

Voucher może zostać zrealizowany w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, z wyłączeniem terminów specjalnych, ferii zimowych oraz wakacji.
W celu dokonania rezerwacji wystarczy, kliknąć aktywny link w voucherze lub wpisać numer referencyjny vouchera w silniku rezerwacyjnym na stronie Hotelu w sekcji "wpisz kod".

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Hotelu i Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów. 

Kwota do opłacenia pomniejszona będzie o wartość vouchera.

Jeśli przy zakładaniu rezerwacji gość nie wykorzysta całej wartości vouchera kwotowego, pozostała kwota nie będzie zwrócona, ani nie może zostać użyta przy zakładaniu kolejnej rezerwacji.
Voucher należy okazać w oryginalnej formie w Recepcji w dniu przyjazdu.

Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.